Fritidshem

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utbildning och lärande, samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Detta utifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet strävar efter att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna.

Ambitionen är att erbjuda en verksamhet som ger eleven trygghet och omsorg samtidigt som den är rolig, intresseväckande och lärorik.

På Vattholma fritidshem erbjuder vi eleverna en kreativ fritidstid med olika former av skapande verksamhet och mycket utevistelse. Eleverna får prova på olika tekniker inom bild och form, textil och trä. Andra aktiviteter är spel, pyssel, legobygge, och förstås lek. Lek är viktigt!

Vi samverkar med skolan och bygger ofta vidare på skolans arbetsområden eller teman. Vi har även fritidsgympa varje vecka i sporthallen eller utomhus beroende på väder och årstid.

Vårt mål på fritids är att alla elever ska känna sig trygga, sedda och delaktiga i våra dagliga aktiviteter. Vattholma Fritidshem har ca 120 inskrivna barn från förskoleklass till årskurs 3.

Våra öppettider är 06:30-17:15. Morgonfritids är öppet kl. 06:30-08:00. För de som önskar serveras frukost klockan 07:00. Anmälan till frukost görs till bitr.rektor Anna Hedberg, anna.hedberg2@uppsala.se . Under eftermiddagen på fritids äter vi mellanmål kl. 14:00 och är sedan utomhus till 15:30.

Vi nås på telefonnummer: 018-727 78 32 eller 072-220 48 24 mellan 06:30-08:00 samt från 12:30-17:00.

Marika Borg

Fritidshem/Resurs

Viktoria Fors

Fritidshem/Resurs

Roberth Söderström

Fritidshem/Resurs

Louise Hjelm

Fritidshem/Resurs
föräldraledig

Robert Westin

Fritidshem/Resurs

Mats Edin

Fritidshem/Resurs

Hanbala Djalo

Resurs/Fritidshem

Ingrid Levén

Resurs i åk 1

Lukas Fritzon

Resurs/Fritidshem
Uppdaterad: