Fritidshemspersonal/Resurser

Marika Borg

Resurs årskurs 1/Fritids

Roberth Söderström

Resurs Årskurs 2/Fritids

Lotta Dürén

Resurs årskurs 3 och 4

Mats Edin

Resurs årskurs 5 och 6/Fritids

Robert Westin

Resurs förskoleklass/fritidshem

Hanbala Djalo

Fritidshem
Uppdaterad: