Fritidshemspersonal/Resurser

Louise Hjelm

Fritidshem/Resurs

Marika Borg

Fritidshem/Resurs

Roberth Söderström

Fritidshem/Resurs

Gunilla Johansson

Förskollärare

Viktoria Fors

Fritidshem/Resurs

Robert Westin

Fritidshem/Resurs

Ingrid Levén

Förskollärare

Mats Edin

Fritidshem/Resurs
6 december 2017