Fritidshemspersonal/Resurser

Marika Borg

Resurs årskurs 2/Fritids

Roberth Söderström

Resurs årskurs 3/Fritids

Lotta Dürén

Resurs årskurs 4 och 5

Mats Edin

Resurs förskoleklass/Fritids

Hanbala Djalo

Resurs årskurs 1 /Fritidshem

Ylva Floren

Lärare fritidshem och träslöjd
Uppdaterad: