Åk 3

Årskurs 3 på Vattholmaskola består av 40 glada elever uppdelade på 3A och 3B. I klass 3A arbetar Linda Hamberg som klasslärare och i 3B är Anna Lööw klasslärare.

Anna Lööw

Lärare 3B

Linda Hamberg

Lärare 3A
16 augusti 2016