Årskurs 1

I klass 1 arbetar Therese Erlandsson som klasslärare och Marika Borg som resurs. 

 

Theresè Erlandsson

Lärare årskurs 1

Marika Borg

Resurs årskurs 1/Fritids
Uppdaterad: