Förskoleklass

Läsåret 2019/2020 kommer det finnas en förskoleklass på Vattholmaskolan. Vår förskoleklass ligger i  fina lokaler i Malmvågens förskola. I förskoleklass kommer Ingrid Levèn arbeta som förskollärare samt Louise Hjelm som resurs.

Ingrid Levén

Förskollärare Förskoleklass

Louise Hjelm

Fritidshem/Resurs
Uppdaterad: