Förskoleklass

Läsåret i F-klass strävar efter att ge alla barn kunskaper och färdigheter som behövs inför skolstart. Året i förskoleklassen är skolförberedande. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och ha kamrater. Leken har en central roll i inlärningen och är ett bra redskap när vi tränar på sociala färdigheter.

I svenska arbetar vi utifrån Bornholmsmodellen, som på ett lekfullt sätt stimulerar barnets språkutveckling. Att lyssna på rim, ramsor och att ha ordlekar ger en god grund för läs och skrivutvecklingen. Vi lyssnar på sagor och högläsning varje dag, då ges ett bra tillfälle att diskutera, reflektera och att dra slutsatser utifrån bokens innehåll. Vi går även igenom alfabetet, hur bokstäverna låter och hur de ser ut.

Matematiken sker ofta praktiskt med laborativa övningar. Vi har en väl fungerande matteverkstad med roligt material som tillgodoser barnens olika intressen och lärstilar. 

Idrott har vi gång i veckan i gympasalen. Att röra på sig och att ha god hälsa är viktigt.

En gång i veckan har vi naturskola då vi går ut i skog och mark. Vi kan ha matematik eller arbeta med olika temaområden. Det är ett tillfälle att vara kreativ och även träna på samarbete och problemlösning med olika kamrater. Då arbetar vi också med "Hitta Vilse" där  barnen på ett lekfullt sätt får lära sig hur de ska agera om de kommer vilse.

Läsåret 2021/2022  finns en förskoleklass på Vattholmaskolan. I förskoleklass kommer Anna Ohlsson arbeta som klasslärare samt Lukas Fritzon som resurs. Förskoleklassen startar 08:10 och slutar 13:10 varje dag. 

Anna Ohlsson

Lärare i förskoleklass

Lukas Fritzon

Resurs/Fritidshem
Uppdaterad: