Förskoleklass

I förskoleklass arbetar Anna Lööw, Fanny Jansson och Robert Westin.

Läsåret i förskoleklass strävar efter att ge alla barn kunskaper och färdigheter som behövs inför skolstart. Året i förskoleklassen är skolförberedande. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och ha kamrater. Leken har en central roll i inlärningen och är ett bra redskap när vi tränar på sociala färdigheter.

I svenska arbetar vi utifrån Bornholmsmodellen, som på ett lekfullt sätt stimulerar barnets språkutveckling. Att lyssna på rim, ramsor och att ha ordlekar ger en god grund för läs och skrivutvecklingen. Vi lyssnar på sagor och högläsning varje dag. Det ger ett bra tillfälle att diskutera, reflektera och att dra slutsatser utifrån bokens innehåll. Vi går även igenom alfabetet, hur bokstäverna låter och hur de ser ut.

Matematiken sker ofta praktiskt med laborativa övningar. Vi har en väl fungerande matematikverkstad med roligt material som tillgodoser barnens olika intressen och lärstilar. 

Idrott har vi en gång i veckan i gymnastiksalen. Att röra på sig och att ha god hälsa är viktigt.

En gång i veckan har vi naturskola, då vi går ut i skog och mark. Vi kan ha matematik eller arbeta med olika temaområden. Det är ett tillfälle att vara kreativ och även träna på samarbete och problemlösning med olika kamrater. Vi arbetar också med "Hitta Vilse" där  barnen på ett lekfullt sätt får lära sig hur de ska agera om de kommer vilse.

Anna Lööw

Lärare förskoleklass

Fanny Jansson

Lärare förskoleklass

Robert Westin

Resurs förskoleklass/fritidshem
Uppdaterad: