Skolkurator

Mitt namn är Matilda Kreuger och jag arbetar som vikarierande skolkurator på Vattholmaskolan.

Jag är på skolan på måndagar samt fredagar udda veckor.

Min huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på skolan. Jag strävar efter att vara synlig och tillgänglig för eleverna och arbetar också tillsammans med dem i klassrummet med frågor som exempelvis rör kompisrelationer, mobbning och säkert användande av nätet. Som kurator erbjuder jag hjälp och stöd när bekymmer eller problem uppstår på skolan. Detta kan ske genom exempelvis stödsamtal för elever, vägledande samtal med vårdnadshavare samt att jag kan vara behjälplig i kontakt med externt stöd utanför skolan.

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig vid behov eller vid frågor!

 

 

 Förhandsgranskning av bild

Uppdaterad: