Skolkurator

Mitt namn är Johanna Sedin och jag arbetar som skolkurator på Vattholmaskolan.

Mina arbetstider är måndagar kl 08 - 16:30 och fredagar jämna veckor 7:45-14:15.

Som kurator arbetar jag mestadels med hälsofrämjande och förebyggande insatser i sociala och psykosociala frågor. Jag strävar efter att vara synlig och tillgänglig för eleverna och arbetar tillsammans med dem i klassrummet där vi till exempel pratar om komisrelationer, mobbning och säkert användande av nätet.

Som kurator erbjuder jag också hjälp och stöd när bekymmer eller problem uppstått på skolan, i hemmet eller på fritiden. Detta kan ske genom exempelvis stödsamtal för elever, vägledande samtal med vårdnadshavare samt att jag kan vara behjälplig i kontakt med externt stöd utanför skolan.

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig vid behov eller frågor. 0767797465

Johanna Sedin

 

 

 

Johanna Sedin

Skolkurator
Uppdaterad: