Verksamheter & årskurser

På vår skola är årskurs 1-5 och fritidsverksamhet för barn i förskoleklass upp till årskurs 3 i samma skolbyggnad. Förskoleklasserna har sin verksamhet i en byggnad på Malmvågens förskola. Personalen som arbetar i fritids på eftermiddagarna är ute i klasserna under skoltid.

Läsåret 2017/18 är åk  2, 3 och 5 tvåparalleliga och förskoleklass samt åk 4 är enparalelliga.

28 september 2015