Verksamheter & årskurser

På vår skola är årskurs 1-5 och fritidsverksamhet för barn i förskoleklass upp till årskurs 3 i samma skolbyggnad. Förskoleklasserna har sin verksamhet i en byggnad på Malmvågens förskola. Personalen som arbetar i fritids på eftermiddagarna är ute i klasserna under skoltid.

Läsåret 2018/19 är förskoleklass, åk  1 ,3 och 4 tvåparalleliga. Åk 2 och  5 är enparalelliga.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheter & årskurser