IT plan

På Vattholma skolan använder vi oss av IT i skolans verksamhet. Vi ger eleverna möjlighet att skriva, söka information och producera eget material.

(DOCX, 34 KB)>Plan för digitalt lärande 2020 (1).pdf (PDF, 176 KB)

Uppdaterad: