IT plan

På Vattholma skolan använder vi oss av IT i skolans verksamhet. Vi ger eleverna möjlighet att skriva, söka information och producera eget material.

(PDF, 375 KB)>Plan för digitalt lärande jan 2018.pdf (PDF, 365 KB)

Uppdaterad: