Specialpedagog

Vår specialpedagog på Vattholmaskolan heter Gunnel Axelsson. Hon arbetar för och med elever i behov av särskilt stöd och ingår i skolornas Elevhälsoteam (se elevhälsoplanen). Gunnel har under flera år varit kontaktperson för Skoldatateket och är därför van att arbeta med alternativa verktyg i lärandet.

Specialpedagog/speciallärares uppdrag är:

 • att ge direkt specialpedagogiskt stöd till elever med inlärningssvårigheter och elever i behov av annat särskilt stöd.
 • att genomföra diagnostisering och kartläggning på grupp- och individnivå.
 • att handleda enskilda lärare, elevassistenter och arbetslag med elever i behov av särskilt stöd.
 • att delta i elevhälsomöten och utvecklingssamtal angående elever som specialpedagogen arbetar med.
 • att ha föräldrakontakter.
 • att i samråd upprätta åtgärdsprogram.
 • att skriva pedagogiska utlåtanden och bedömningar.
 • att verka för erfarenhetsutbyte mellan skolor.
 • att vara en länk mellan arbetslag och skolledning i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
 • att driva pedagogisk utveckling.
 • att dokumentera gjorda insatser.

Vid funderingar eller frågor vänligen kontakta:

Gunnel Axelsson

Specialpedagog
Uppdaterad: