Årskurs 5

I årskurs 5 arbetar Linda Hamberg som klasslärare och Lotta Dürén som resurs. Onsdagar är Linda ledig och då arbetar Emil Olofsson i klassen.

Linda Hamberg

Lärare årskurs 5

Lotta Dürén

Resurs årskurs 4 och 5

Emil Olofsson

Musiklärare
Uppdaterad: