Årskurs 5

I årskurs 5 arbetar Karin Östergren och Emil Olofsson som klasslärare. Mats Edin arbetar som resurs.

Karin Östergren

Lärare årskurs 5

Emil Olofsson

Lärare årskurs 5/Musiklärare

Mats Edin

Resurs årskurs 5 och 6/Fritids
Uppdaterad: