5A

I klass 5A arbetar Emil Olofsson som klasslärare. Mats Edin kommer finnas som resurs i båda årskurs 5:orna. Klassen består av 17 elever.

Emil Olofsson

Lärare 5A/ Musik

Mats Edin

Fritidshem/Resurs
Uppdaterad: