Skolpsykolog

Jag heter Linus Lind och arbetar som skolpsykolog på Vattholmaskolan. Mina arbetstider är måndagar samt varannan fredag (udda veckor) kl. 08-16.30.

Skolpsykologen arbetar med hälsofrämjande och förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolpsykologen är med i elevhälsoteamet och arbetar konsultativt gentemot skolpersonal och arbetslag. Det går även bra att vända sig till psykologen på skolan för hjälp i frågor som rör elevens psykiska hälsa och situation i skolan. Psykologen genomför också, i samförstånd med vårdnadshavare, psykologbedömningar och har vid behov samtalskontakt med enskilda elever och/eller föräldrar.

Linus Lind

Skolpsykolog
Uppdaterad: