Skolpsykolog

Jag heter Viktor Lindén och är skolpsykolog på Vattholma och Skyttorps skola. Mitt arbete består bland annat av utredning, föräldrasamtal och individuella stödkontakter till elever.

 

 

 

Viktor Lindèn

Skolpsykolog
10 januari 2017