Årskurs 2

I årskurs 2 arbetar Maria Nilsson som klasslärare och Roberth Robban Söderström som resurs. I klassen går det 29 stycken elever. 

Maria.nilsson3@skola.uppsala.se

 

Maria Nilsson

Lärare årskurs 2

Roberth Söderström

Resurs Årskurs 2/Fritids
Uppdaterad: