Årskurs 4

I årskurs 4 arbetar Linda Hamberg och Ylva Florén som klasslärare. Lotta Dürén arbetar som resurs. 

Linda Hamberg

Lärare årskurs 4

Ylva Floren

Lärare årskurs 4, lärare fritidshem

Lotta Dürén

Resurs årskurs 3 och 4
Uppdaterad: