Lärare

Veronica Myhrberg

Lärare förskoleklass

Fanny Jansson

Lärare årskurs 1

Theresè Erlandsson

Lärare årskurs 2

Maria Nilsson

Lärare årskurs 3

Peter Bennet Cullen

Lärare årkurs 4

Linda Hamberg

Lärare årskurs 5

Karin Östergren

Lärare årskurs 6

Emil Olofsson

Musiklärare

Sabina Danielsson

Idrottslärare

Rosita Björk

Lärare textilslöjd

Ylva Floren

Lärare fritidshem och träslöjd

Therese Rowa

Tjänstledig
Uppdaterad: