Lärare

Gunilla Johansson

Förskollärare

Ingrid Levén

Förskollärare

Peter Bennet Cullen

Lärare åk 1

Maja Kihlstedt

Lärare åk 1

Anna Ohlsson

Lärare 2A

Maria Nilsson

Lärare 2B

Linda Hamberg

Lärare 3A

Anna Lööw

Lärare 3B

Anna Hedberg

Lärare åk 3/ biträdande rektor
Anna Hedberg

Sabina Danielsson

Lärare åk 4

Kemal Nuhic

Lärare 5A

Karin Östergren

Lärare åk 5B

Therese Rowa

Idrottslärare

Evelina Gustavsson

Lärare i Musik
16 augusti 2017