5A

i klass 5A går det 18 elever. I klassen arbetar Kemal Nuhic som klasslärare.

Kemal Nuhic

Lärare 5A
16 augusti 2017