4B

 

 

I 4B går det 19 elever, 13 flickor och 6 pojkar. Karin Östergren är klasslärare.

Klassen har idrott på måndagar och torsdagar, musik på tisdagar och slöjd på torsdag & fredag

tillsammans med 4A i ett tre-gruppsystem.

Karin Östergren

Lärare åk 4B
Uppdaterad: