3B

I klass 3B går det 21 elever. Klasslärare i klassen är Anna Lööw. Vissa tillfällen arbetar även Anna Hedberg i klassen.

Anna Lööw

Lärare 3B

Anna Hedberg

Lärare åk 3/ biträdande rektor
Anna Hedberg
16 augusti 2017