Åk 2

I årskurs 2 går det totalt 36 elever. Eleverna är uppdelade i klass 2A och 2B. Anna Ohlsson är klasslärare för 2A och Maria Nilsson är klasslärare  i 2B.

Anna Ohlsson

Lärare 2A

Maria Nilsson

Lärare 2B
16 augusti 2016