Läx och studiehjälp

Torsdagar mellan klockan 14:00-15:00 kommer det finnas möjlighet för eleverna att få läx eller studiehjälp i 3:as klassrum.

13 september 2016